Dzīvot Latvijā

Priecīga, pateicīga, ka piedzimu tieši šeit – Latvijā, zemē pie Baltijas jūras.

Balto smilšu piekraste, klaji priežu un necaurredzami egļu meži, upes un ezeri, pļavas un aramzemes, mazdārziņu teritorijas un lielsaimniecības.

Mana Latvija smaržo. Mana Latvija caur tās cilvēku rokām rada. Mana Latvija (tāpat kā Rīga!) tikai top. Un es tajā visā piedalos. Kaut ne tikai vērojoši un attālināti, kaut – tieši un iesaistoši. Un tāpēc soli pa solītim pētu, dodos, iesaistos, lai radītu Latvijā! Lai būtu Latvija.